PODZIEL SIĘ
fot. Pixabay.com

Polscy innowatorzy mogą otrzymać grant do 100 tys. dol. oferowany przez organizatorów światowej wystawy Expo 2020 w Dubaju.

EXPO Live to konkurs wspierający innowacyjne rozwiązania z całego świata. Grant o wartości do 100 tys. dolarów może otrzymać każdy, zarówno startup, osoba fizyczna, jak i mała organizacja pozarządowa. Ważne, by projekty odnosiły się do trzech podtematów expo, czyli mobilności, zrównoważonego rozwoju i szans. Mogą być zarówno w fazie prototypowej, jak i takiej, która zakłada budowę efektu skali. Poziom finansowania będzie jednak zależał od stopnia dojrzałości projektu, jego zamierzonego czasu trwania i zakresu oddziaływania.

Dotąd w ramach programu przyjęto 2,3 tys. zgłoszeń ze 136 krajów. Granty otrzymali twórcy 70 projektów z 42 państw. Zwycięstwo w konkursie to jednak nie tylko dofinasowanie, ale także promocja przed kilkudziesięciomilionową publicznością w ramach światowej wystawy. Uczestnicy poznają lokalne środowisko start-upowe, ofertę inkubatorów przedsiębiorczości i programów akceleracyjnych, staną się częścią kampanii komunikacyjnych i marketingowych.

Pod linkiem:https://www.expo2020dubai.com/expo-live/Innovation#innovation-impact-grant-programmewnioskodawcy muszą zarejestrować się wraz z przesłaniem krótkiej prezentacji wyjaśniającej ich idee, a także proponowane rozwiązania. Prezentacja ta będzie oceniana przez grupę specjalnie do tego powołaną, a następnie kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie pełnej prezentacji projektu.

Wybranie prezentacje zostaną ocenione pod kątem:

Czy projekt lub rozwiązanie dotyczy tematu lub tematów pośrednich Expo 2020;

Czy zaproponowane rozwiązanie jest innowacyjne;

Czy projekt lub rozwiązanie jest gotowe do demonstracji oraz realizacji;

Czy plan biznesowy projektu jest dobrze przemyślany;

Czy wnioskodawcaposiada zdolność realziacji projektu w nioskowana kwota dotacji jest uzasadniona i proporcjonalna do oczekiwanych skutków.

Najbliższa runda naboru do EXPO LIVE odbędzie się w styczniu 2019 r., kolejna w czerwcu. Budżet całego programu sięga 100 mln dol.