PODZIEL SIĘ
fot. Pixabay.com

Stopa bezrobocia w Warszawie w lutym pozostała bez zmian i czwarty miesiąc z rzędu wyniosła 2,8 proc. – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Na najwyższe zarobki w stolicy mogli liczyć specjaliści z branży IT i telekomunikacji.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie wyniosła w końcu lutego 2017 r. blisko 34 tys. i zmniejszyła się o 17 proc. w stosunku do lutego 2016 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy utrzymała się na poziomie 2,8 proc. i była niższa o 0,6 p. proc. porównując z lutym 2016 r. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 7,3 proc., co oznaczało spadek o 1,3 p. proc. w stosunku do lutego 2016 r.

Do warszawskich urzędów pracy zgłoszono w lutym 2017 r. blisko 7 tys. ofert pracy (o ponad 10 proc. więcej niż przed rokiem), zaś w województwie mazowieckim blisko 19 tys. (o 0,7 proc. mniej niż przed rokiem). Na jedną ofertę pracy przypadało w stolicy 9 bezrobotnych (tak jak przed rokiem), podczas gdy w województwie mazowieckim 18 (rok temu 23 osoby).

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2017 r. wyniosło ponad milion i było wyższe o 5 proc. w stosunku do lutego 2016 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w lutym 2017 r. wyniosło 5612,75 zł i było o 3 proc. wyższe niż w lutym 2016 r. Wynagrodzenie osoby pracującej w Warszawie było przeciętnie o 363,81 zł (tj. o blisko 7 proc.) wyższe niż średnio w województwie mazowieckim.

Na najwyższe zarobki w stolicy mogli liczyć specjaliści z branży IT i telekomunikacji. Przeciętne wynagrodzenie w sekcji informacja i komunikacja było o 56 proc. wyższe niż średnio w Warszawie. Dobrze zarabiały też osoby zajmujące się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (wynagrodzenia o 42 proc. wyższe niż średnio w stolicy) i obsłudze rynku nieruchomości (o 17 proc. wyższe). W Warszawie różnica pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem w sekcji informacja i komunikacja (8753,20 zł), a najniższym w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (3365,81 zł) wyniosła 5387,39 zł.