Kontakt

Kontakt

Warszawski Serwis Gospodarczy

Wydawca:

Info Industry
140 Gleneagle Road
London SW16 6BA
Wielka Brytania

e-mail: redakcja@wsg.waw.pl

Redaktor prowadzący:
Robert Biskupski

Przedstawicielstwo w Warszawie:
Marfiel Press
ul. Bracka 25
00-028 Warszawa
tel. (22) 102 20 85