PODZIEL SIĘ
fot. Pixabay.com

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Jak ochronić spółkę przed odpowiedzialnością?” – szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana przeprowadzą: Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. wspólnie z Konfederacją Lewiatan.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają ostatnie prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary. Ma ona zastąpić dotychczasową ustawę, która według resortu jest nieskuteczna.

Istota projektowanych zmian polega na wyeliminowaniu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Ta obowiązująca obecnie przesłanka formalna ma być zastąpiona przesłanką materialną, polegającą na ustaleniu, że osoba fizyczna pełniąca określone funkcje w podmiocie zbiorowym popełniła czyn zabroniony, które przyniósł lub mógł przynieść temu podmiotowi korzyść. Kwestia ta będzie mogła być rozstrzygnięta samodzielnie przez sąd w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, niezależnie od skazania osoby fizycznej.

Zgodnie z projektem prokurator, jeszcze na etapie postepowania przygotowawczego, będzie mógł zastosować środki zapobiegawcze wobec podmiotu zbiorowego w postaci m.in.: zakazu promocji lub reklamy; zakazu zawierania umów określonego rodzaju; zakazu prowadzenia określonej działalności; zakazu obciążania majątku lub zbywania składników majątkowych; zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; wstrzymania wypłaty dotacji lub subwencji i innych form wsparcia; zakazu łączenia się, podziału lub przekształcenia się podmiotu zbiorowego. Będzie on miał także możliwość zastosowania zabezpieczenia majątkowego.

  • Brak pisemnych procedur w zakresie zarzadzania zgodnością działań firmy z prawem rodzi odpowiedzialność firmy za naruszenie prawa przez jej pracowników
  • Firma może pociągnąć za to do odpowiedzialności członków zarządu
  • Istnieją organizacyjno-prawne metody ograniczenia ryzyka

Seminarium skierowane jest do:

  • Członków zarządów
  • Członków rad nadzorczych
  • Dyrektorów i kadry menadżerskiej

Szkolenie zacznie się 15 stycznia 2019 r. o godz. 10 w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja:https://online.ikongres.pl/conference/akademia_lewiatana_-_odpowiedzialnosc_podmiotow_zbiorowych_jak_ochronic_spolke_przed_odpowiedzialnoscia