PODZIEL SIĘ

Centrum Przedsiębiorczości Smolna przygotowało szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na rozwój firmy. Odbędzie się 20 września (wtorek) w godz. 9-12 przy ul. Smolnej 4.

Szkolenie przygotowane zostało przez krajowy punkt kontaktowy ds. Instrumentów finansowych programów unii europejskiej i urząd pracy m.st. Warszawy.

W pierwszej części ekspert Robert Rasiński opowie o preferencyjnym finansowaniu dla przedsiębiorców w programach UE. Szkolenie da odpowiedź na pytania: jak polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z programów ramowych UE? Co to jest cosme, cip, easi, h2020? Czy warto się zainteresować? Czym jest preferencyjne finansowanie? Jak skorzystać z oferty ze wsparciem UE? gdzie szukać informacji?

W części drugiej Piotr Kiosowski, ekspert z urzędu pracy m.st. Warszawy poprowadzi wykład „pracodawco ! Tnij koszty ! Twórz etaty !”. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: usług i instrumentów rynku pracy wspierających proces rekrutacji i zatrudnienia osób bezrobotnych przy niższych kosztach pracy, tworzenia miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, narzędzi pozwalających na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału w wybranym szkoleniu należy wysyłać na adres: centrum.przedsiebiorczosci@um.warszawa.pl.