PODZIEL SIĘ

Szkolenie odbędzie się 11 października (czwartek) w Warszawie. Wymagana jest rejestracja.

Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe omówienie sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych zarówno w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jak i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe), w tym również nabywanie know –how . W ramach szkolenia zostaną przedstawione również zasady nabywania praw do tzw. twórczości pracowniczej oraz na podstawie umów przenoszących prawa, a także zasady zawierania umów licencyjnych.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w swojej działalności zawodowej odpowiadają za zabezpieczenie należytego nabycia praw własności intelektualnej i administrowanie tymi prawami, jak również prawników świadczących pomoc prawna w tym obszarze. Szkolenie będzie miało charakter uniwersalny, stąd też mogą wziąć w nim udział osoby z różnych branż (naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, wydawniczej, programistycznej oraz firm, których przedmiot działalności związany jest z korzystaniem z praw własności intelektualnej. Szkolenie będzie oparte na najnowszym orzecznictwie sądowym i aktualnej praktyce.

Uczestnik szkolenia uzyska praktyczną wiedzę w zakresie: właściwego stosowania przepisów dotyczących nabywania praw i zawierania umów, identyfikacji istotnych problemów oraz ich rozwiązywania, prawnej kwalifikacji poszczególnych dóbr podlegających nabyciu i kontraktowaniu, konstruowania umów dotyczących nabywania praw własności intelektualnej.

Koszt udziału jednej osoby wynosi: 790 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 28 września, 890 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 29 września. Rejestracja na stronie.