PODZIEL SIĘ

Wiceprezydent Michał Olszewski uchylił zarządzenie Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie powołania zespołu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zadaniem Zespołu było wypracowanie wspólnej polityki Warszawy w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności konsultacja dotycząca polityki lokalowej, określenie zasad współpracy mającej na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości w Warszawie, wypracowanie zasad mających stworzyć środowisko przyjazne dla rozwoju przedsiębiorczości i wypracowanie zasad i programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

W pracach Zespołu brali udział m.in. przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Business Centre Club oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.