PODZIEL SIĘ

11 kwietnia to Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, w związku z tym opublikowano dane dotyczące tego zjawiska.

„W województwie mazowieckim na koniec 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 216,5 tys. (w Warszawie – 39,7 tys.). W 2015 r. na Mazowszu kwota wydatków Funduszu Pracy wyniosła 870 mln (w Warszawie 107,5 mln). Ponad połowę tej sumy (54,7 proc.) przeznaczono na rzecz promocji i zatrudnienia, a więc m.in. na staże, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 28 proc. wydatków Funduszu Pracy. Dla porównania w Warszawie na zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 67,7 proc. wydatków Funduszu Pracy. W ubiegłym roku w województwie mazowieckim z ewidencji bezrobotnych wyłączono 309,1 tys. osób (w Warszawie 60,4 tys.). Główną przyczyną wykreślenia z ewidencji było podjęcie pracy oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy” – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

„Przeciętny bezrobotny Mazowszanin jest mężczyzną w wieku 25–34 lata z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Bez pracy pozostaje on dłużej niż 24 miesiące, a jego staż pracy wynosi od jednego roku do pięciu lat. Nieco inaczej przedstawia się portret bezrobotnego w stolicy. Przeciętny bezrobotny warszawiak jest mężczyzną w wieku 35–44 lata z wykształceniem wyższym, pozostającym bez pracy dłużej niż 24 miesiące, a jego staż pracy wynosi do jednego roku” – podsumowują urzędnicy.