PODZIEL SIĘ
fot. materiały prasowe

Prezydent Warszawy nagrodzi autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku. Prace muszą dotyczyć społeczno-gospodarczego rozwoju stolicy. 

Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy i ma na celu wspieranie młodych badaczy, którzy chcą i mogą zmienić swoje miasto.

– Chcemy zachęcać studentów do tego, aby podejmowali w swoich pracach problematykę związaną z wyzwaniami rozwojowymi stolicy. Dzięki różnorodności perspektyw ich prace są cennym źródłem wiedzy o tym, jak funkcjonuje miasto, jak wyglądała jego przeszłość i jak projektować jego przyszłość. Młodzi absolwenci i naukowcy mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w obszarach związanych z zadaniami samorządu – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Zainteresowanie Warszawą jako przedmiotem badań w ostatnich latach rośnie. Z roku na rok wzrasta liczba prac dyplomowych poświęconych stolicy. W poprzednich edycjach (to jest już czwarta, wcześniej konkurs był realizowany pod nazwą „Dyplomy dla Warszawy”, od tego roku „Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe”) łącznie ratusz otrzymał dwieście kilkadziesiąt zgłoszeń z różnorodnych dziedzin, począwszy od architektury poprzez kulturoznawstwo, transport, ochronę środowiska i geologię.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca. Tak jak poprzednio oceniane będą:

· wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu,

· umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy,

· wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój stolicy w przypadku ich zastosowania,

· praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

W wyborze laureatów bierze udział Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele wiodących warszawskich szkół wyższych, a także przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy prac wyróżnionych – po 3 tys. zł.

Zgłoszenia zawierające formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w tym pracą dyplomową, recenzją i rekomendacją promotora oraz potwierdzeniem obrony pracy, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, Warszawa 00-099.