PODZIEL SIĘ

Ponad 330 tys. złożonych wniosków, 153 tys. wypłaconych świadczeń na łączną kwotę 78,8 mln zł to stan realizacji programu Rodzina 500 plus na Mazowszu – podsumowują służby wojewody.

Do 10 maja urząd  przekazał ponad 263 mln zł dotacji na realizację programu. Wszystkie 314 gminy w województwie mazowieckim wydały decyzje i do końca maja powinny wypłacić świadczenia wychowawcze.

W wojewódzkie uprawnionych do świadczenia jest 460 tys. dzieci. Najwięcej wniosków złożono w regionie warszawskim (87 proc.). Ponad 226 tys. wniosków (69,5 proc.) złożono w formie papierowej.

„Do 16 maja złożono ponad 4 tys. wniosków (81,7 proc. uprawnionych do świadczenia) na dofinansowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Mazowieckie powiaty, które zgłosiły zapotrzebowanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymały całą kwotę potrzebną na wypłatę świadczeń” – podają urzędnicy.

Łącznie przekazano ponad 3,8 mln zł.