PODZIEL SIĘ

Hasłem tegorocznej edycji Targów CSR jest: Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy. Odbędą się na Stadionie Narodowym już w listopadzie.

Targi CSR 2016 to największe wydarzenie w Polsce poświęcone wyłącznie tematyce CSR – czyli społecznej odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw). Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje je od 2005 roku, a w tym roku odbędą się już po raz szósty. Tym razem 17 listopada w godz. 9-17 na PGE Narodowym.

Tematyce związanej z hasłem: Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy zostanie poświęcona część merytoryczna i konferencyjna targów. Organizator chce zwrócić uwagę na znaczenie zaangażowania firm w podnoszenie świadomości swoich interesariuszy, między innymi w kwestiach społecznych, ekologicznych, zdrowotnych, technologicznych czy też tych dotyczących edukacji senioralnej, finansowej, work-life balance.

– Firmy mają wpływ na kształtowanie postaw m.in. klientów, pracowników oraz dostawców. Te decydujące się na wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu wiele ze swoich praktyk CSR poświęcają właśnie działaniom edukacyjnym. Przestrzenią do ich zaprezentowania i omówienia będą Targi CSR na PGE Narodowym. Oprócz tego podczas wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu planuje również wyróżnić najbardziej znaczące inicjatywy edukacyjne firm – zapewniają organizatorzy.

Więcej informacji na stronie inicjatywy: www.odpowiedzialnybiznes.pl.