PODZIEL SIĘ

Agencja Moody’s obniżyła perspektywę ratingu kredytowego Polski, a automatyczną konsekwencją jest zmniejszenie perspektyw oceny Warszawy.

Jak przypomina urząd miasta, obecna zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej do negatywnej ma miejsce po raz pierwszy od momentu przyznawania miastu takiej oceny.

– Zmiana perspektywy ze stabilnej na negatywną zwiększa prawdopodobieństwo obniżki ratingu kraju, a co za tym idzie również Warszawy, w przyszłości. To może powodować relatywnie wyższe koszty obsługi przyszłego finansowania zewnętrznego. Do 2020 roku chcemy zainwestować w rozwój (metro, drogi, szkoły, instytucje kultury) ponad 10,5 mld zł. – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Choć agencja Moody’s obniżyła perspektywę, to Warszawa to finanse miasta są stabilne. Ratusz zapewnia, że zmiana spowodowana jest czynnikami zewnętrznymi, na które miasto nie ma wpływu.

„Można przypuszczać, że jeśli w przyszłości doszłoby do obniżki ratingu kraju, to z powodu obniżenia również ratingu Warszawy, nowa emisja obligacji bądź zaciągnięcie kredytów wiązałyby się z wyższymi premiami dla kredytodawcy/inwestora za ryzyko i ponoszeniem przez stolicę relatywnie większych kosztów obsługi” – wyjaśnia urząd miasta w komunikacie.

Warszawa rozpoczyna realizację programu inwestycyjnego związanego z perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak twierdzą stołeczni urzędnicy, potencjalny niższy rating od Moody’s dla Polski (i tym samym dla Warszawy) mógłby zwiększyć koszty pozyskania finansowania.