fot. Pixabay.com

Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy zaprasza na cykl sześciu stacjonarnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Wykład pt. „Zatrudnianie pracowników będących obywatelami Ukrainy”, 11.05.2022 r. w godz. 16:00-20:00

 • uprawnienia cudzoziemców wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • szczegółowe rozwiązania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wykład pt. „Podstawy prawa europejskiego”, termin 25.05.2022 r. w godz. 16:00-20:00

 • czym jest prawo europejskie i jakie są jego podstawy
 • akty prawne prawa europejskiego i ich zaszeregowanie względem polskiego prawa
 • organy Unii Europejskiej i ich podstawowe zadania
 • wpływ prawa europejskiego na codzienne życie w Polsce
 • prawo, wyroki TSUE (np. w sprawach frankowych)
 • fundusze unijne
 • możliwości dochodzenia praw przed sądami UE
 • możliwość prowadzenia działalności w państwach UE
 • praktyczne aspekty swobód rynku wewnętrznego

Wykład pt. „Prawo nowych technologii-wykorzystanie dronów, elektromobilność”, termin 1.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00

 • wykorzystanie dronów, elektromobilność

Wykład pt. „Podstawy procedur prawnych”, termin 8.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00

 • wprowadzenie do procedury cywilnej
 • wprowadzenie do procedury karnej
 • wprowadzenie do procedury administracyjnej i postępowania przed sądami administracyjnymi

Wykład pt. „Przedsiębiorca w kontaktach z administracją”, termin 22.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00

 • zasady prawa administracyjnego
 • wybrane ustawy regulujące prawa i wolności obywatelskie – podstawowe założenia, przykładowe rozwiązania prawne
 • zamówienia publiczne – możliwość ubiegania się o wykonywanie zamówień publicznych, częste błędy w ofertach, podwykonawcy
 • nowe formy kontaktów przedsiębiorców z administracją skarbową, elektronizacja, planowane rozwiązania dotyczące kontaktów z urzędem skarbowym
 • kompetencje służb skarbowych i Policji w kontaktach z przedsiębiorcą

Wykład oraz warsztaty praktyczne pt.”Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – praktyczne aspekty ubiegania się o preferencyjne pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu”, termin 29.06.2022 r. w godz. 16:00-20:00

Miejsce szkolenia: MAL Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka, ul. Powstańców Śląskich 126, na terenie Galerii Handlowej Bemowo, sala obok sklepu Pepco.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy pod nr. tel. 22 443 75 61.