Academy_Smolna#2022 otwiera nabór do bezpłatnego miejskiego programu mentoringowego. Kandydaci mogą zgłaszać się do 10 czerwca. Spośród chętnych zostanie wybranych 10 uczestników. Academy_Smolna#2022 to kompleksowy miejski program doradczy dla warszawskich przedsiębiorców, którzy prowadzą swój biznes...
Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy zaprasza na cykl sześciu stacjonarnych szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Wykład pt. „Zatrudnianie pracowników będących obywatelami Ukrainy”, 11.05.2022 r. w godz. 16:00-20:00 uprawnienia cudzoziemców...
Osoby z Warszawy i okolic, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą oraz warszawscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z 665 godzin bezpłatnego doradztwa oraz 100 godzin mentoringu biznesowego. Program prowadzi urząd miasta we współpracy ze Startup Academy.
Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course) na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie. Kurs ma na celu przede wszystkim...
Po raz piąty Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konferencję dla firm szkoleniowo-doradczych w ramach projektu Baza Usług Rozwojowych – największej platformy skupiającej ofertę szkoleń, studiów, warsztatów i kursów, także z dofinasowaniem. 3 marca o...
Creative Europe Desk Polska zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne w ramach programu Kreatywna Europa komponentu MEDIA. Zaplanowanych zostało pięć wydarzeń online: spotkanie dla producentów audiowizualnych...
Trzy uczelnie – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski – zawarły umowę dotyczącą powstania wyjątkowej w skali kraju Międzyuczelnianej Akademii Klimatu – konsorcjum studiów podyplomowych. 
Niemal 80 proc. firm szkoleniowych nie jest już w stanie finansować swojej działalności z bieżących dochodów Raport z III fali badania opublikowała Polska Izba Firm Szkoleniowych. Jego wyniki dotyczą sytuacji ekonomicznej podmiotów świadczących usługi...
Wykorzystanie platform internetowych w biznesie, ekspansja zagraniczna, sponsoring i product placement – to niektóre tematy bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców sektora kreatywnego oraz osób planujących założenie własnej firmy. Ze szkoleń w Centrum Kreatywności Targowa mogą...
Ruszyła trzecia edycja programu #Net_Smolna – cyklu spotkań networkingowych, będącego częścią długofalowej strategii wsparcia stołecznego ekosystemu przedsiębiorczości. W ten sposób urząd miasta wspiera przedsiębiorców, oferując bezpłatny dostęp do eksperckiej wiedzy i kontaktów biznesowych. Do...