fot. Pixabay.com

W ostatnich latach o zezwolenie na pracę cudzoziemców najliczniej występowali Ukraińcy. W 2021 r. wydano im 60 proc. z 91 tys. zezwoleń w województwie mazowieckim – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie. 

Zdecydowana większość wydanych zezwoleń na pracę dotyczyła mężczyzn. W 2021 r. ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń w województwie mazowieckim wyniósł 75,3 proc. (tyle samo w kraju). Przewaga mężczyzn pod względem wydanych zezwoleń występowała we wszystkich województwach (od 68,8 proc. w województwie dolnośląskim do 87,8 proc. 
w podkarpackim).

W 2021 r. najwięcej zezwoleń wydano dla pracodawców z sekcji budownictwo (26,6 tys.), które stanowiły 29,2 proc. ogółu zezwoleń. Stosunkowo duży odsetek stanowili cudzoziemcy pracujący w transporcie i gospodarce magazynowej (23,0 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (16,4 proc.). 

W 2021 r. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w województwie mazowieckim, pracowali najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 35,5 proc., pracownicy wykonujący prace proste – 22,6 proc. oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 22,2 proc.