fot. Pixabay.com

Na Politechnice Warszawskiej trwa nabór zgłoszeń do VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. To forma kształcenia doktorantów, oparta na współpracy uczelni z przedsiębiorstwami albo innymi podmiotami zatrudniającymi doktorantów. 

Osoby zainteresowane mogą realizować swój doktorat w jednym z dwóch modułów: dotyczącym wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zwykłym – skupionym na wszystkich innych dziedzinach nauki. Termin przyjmowania aplikacji mija 25 kwietnia.

Chętni powinni zgłosić chęć uczestnictwa w programie do koordynatora na Wydziale, na którym planują realizować badania naukowe oraz odbywać praktykę dydaktyczną. Zgłosić należy się do 25 kwietnia 2022 roku. Można to zrobić bezpośrednio do koordynatora albo za pośrednictwem potencjalnego promotora.

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowani zostaną kandydaci zgłoszeni i zaakceptowani przez Wydział. Do 13 maja 2022 roku będzie czas na wypełnienie formularza. Następnie, po otrzymaniu przez Politechnikę wyników konkursu z Ministerstwa Edukacji i Nauki, zakwalifikowani kandydaci będą musieli wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PW.