fot. Warszawski Serwis Prasowy

Izba Administracji Skarbowej przypomina o obowiązku wpisywania przez płatnika prawidłowego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL podatnika (pracownika) w dokumentach PIT.

„Błędem jest np. wpisywanie ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999). Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika.Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane” – informuje skarbówka.

Prawidłowe wpisanie NIP lub PESEL pracownika umożliwia wygenerowanie i udostępnienie przez urząd skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl, zalogowanie się przez pracownika do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych podatkowych PESEL lub NIP, złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego na podatki.gov.pl i skorzystanie przez pracownika z przysługujących ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.

„Tym samym brak właściwego PESEL lub NIP w przekazywanych informacjach podatkowych uniemożliwi bądź utrudni pracownikowi wywiązanie się z jego obowiązków podatkowych w PIT” – ostrzegają pracownicy skarbowi.