Po założeniu firmy powinniśmy wybrać fachową obsługę w zakresie podatków i ubezpieczeń. Co powinniśmy wiedzieć?

Od kwietnia 2009 r. istnieje tzw. zasada jednego okienka. Aby zarejestrować własne przedsiębiorstwo, wystarczy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Formularz możemy wypełnić przez Internet lub jego papierową wersję złożyć w każdym urzędzie gminy. Należy tutaj podkreślić, iż ta czynność spowoduje jednocześnie nie tylko rejestrację firmy, ale również zgłoszenie do GUS wniosku o REGON oraz rejestrację w ZUS.

Wypełniając wniosek należy podjąć decyzję co do formy i sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym.

Możemy wybrać zasady ogólne, które polegają na opodatkowaniu wg skali 18 proc. i 32 proc., co wiąże się z możliwością prowadzenia dokumentacji rachunkowej w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wybór zasad ogólnych jest najkorzystniejszy, gdy przewidywany nasz dochód nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty 85.528,00 zł. Pozwoli nam to w rozliczeniu rocznym skorzystać np. z przywileju wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy z ulgi prorodzinnej.

Podatek liniowy 19 proc. wyróżnia się tym, iż stawkę tę płacimy bez względu na wysokość dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Wybór tej formy opodatkowania wyklucza jednak możliwość skorzystania z możliwości wspólnego rozliczenia małżonków czy też ulgi prorodzinnej.

Ryczałt ewidencjonowany płacimy według stawki odpowiedniej dla określonego w ustawie rodzaju wykonywanych usług, która wynosi od 3 do 20 proc. Korzystanie z tej formy charakteryzuje się przede wszystkim brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a podatek płaci się od wysokości przychodu w określnej stawce procentowej.

Karta podatkowa opiera się na zasadzie płatności stałej kwoty podatku, wysokość określana jest w wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od rodzaju działalności. Wybierając tę formę musimy zapoznać się z wieloma ograniczeniami eliminującymi nas z tego wariantu.

Rejestrując własną firmę możemy również wybrać, z jaką częstotliwością chcemy płacić zaliczki na podatek: czy raz w miesiącu czy kwartalnie (z wyjątkiem karty podatkowej, którą musimy opłacać miesięcznie).

Pamiętajmy, że zarówno formę opodatkowania jak i częstotliwość płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych możemy zmienić w kolejnym roku odpowiednio do 20 stycznia oraz 20 lutego danego roku.

Zakładając firmę mamy też obowiązek od dnia rozpoczęcia działalności opłacać składki ZUS. Rejestracja w ZUS nas, jako płatnika składek, dokonuje się niejako automatycznie w momencie złożenia formularzy rejestracyjnych w CEIDG w urzędzie gminy. My musimy natomiast zgłosić siebie jako osobę ubezpieczoną, wybierając odpowiedni zakres ubezpieczeń. Zgłoszenie ubezpieczonego należy dokonać na druku ZUS ZUA lub ZZA (jeżeli mamy inny tytuł do ubezpieczeń społecznych np. jednocześnie jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i zarabiamy powyżej najniższej pensji krajowej).

Zwróćmy uwagę, iż przez pierwsze dwa lata możemy, o ile spełniamy warunki do tego, skorzystać z przywileju płacenia niższych, preferencyjnych składek ZUS.

Pozostaje nam jeszcze rejestracja do podatku VAT (art. 113 ust 13 ustawy o VAT) – o ile zdecydujemy się być „vatowcem” lub przepisy zmuszą nas do tego, założenie konta bankowego, wyrobienie sobie pieczątki firmowej (wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg posiadania pieczątki, to jednak jej posiadanie okazuje się przydatne), oraz w przypadku niektórych rodzajów działalności – uzyskanie koncesji czy też licencji.

Chociaż prowadzenie księgowości nie wydaje się trudne to mimo to większość przedsiębiorców decyduje się powierzyć ją biurom rachunkowym, aby móc swoje siły i czas skoncentrować na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Naturalnie nie jest to pełen katalog zagadnień, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy rejestracji działalności gospodarczej. Zaprezentowanie zaledwie kilku najważniejszych ma na celu podkreślenie, iż otwierając nową firmę, nawet małą, należy określić optymalne warunki pozwalające osiągnąć spodziewane efekty ekonomiczne.

Pomyślnych wiatrów w żeglowaniu po bezkresnych oceanach własnej przedsiębiorczości.

Barbara Matusiak
Biuro Rachunkowe „Rachmistrz”
www.rachmistrz.waw.pl
tel. (22) 251 84 71