fot. Warszawski Serwis Prasowy

W końcu 2021 r. w województwie mazowieckim zarejestrowanych było 927 669 podmiotów gospodarki narodowej, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie.

Największy wzrost liczby podmiotów nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 12 proc.). Porównując liczbę jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON najlepsza sytuacja wystąpiła w powiecie zwoleńskim: na 100 podmiotów nowo zarejestrowanych wyrejestrowanych było tylko 32, zaś najtrudniejsza w powiecie gostynińskim: 67.

W końcu listopada w rejestrze REGON na terenie Warszawy były zarejestrowane 496992 podmioty, co stanowiło 53,8 proc. zbioru województwa mazowieckiego – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. W porównaniu z październikiem liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się o 1910 (tj. o 0,4 proc.), a w stosunku do listopada 2020 r. wzrosła o 23440 (tj. o 4,9 proc.). 

W stolicy w listopadzie najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,5 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,2 proc.) oraz informacją i komunikacją (10,6 proc.).